قوانین خدمات
مقررات عمومی
 1. هر کاربر فقط می تواند یک حساب کاربری داشته باشید و اینکه کاربر صاحب چند سیستم یا چند خط تلفن و اینترنت باشد تفاوتی ایجاد نمی کند در صورت رویت توسط سیستم یا پشتیبانی  و هرگونه تقلب و سودجویی در این مورد تمامی حساب های کاربری مربوطه مسدود خواهند شد
 2. در صورت عدم ورود به حساب کاربری خود یا عدم فعالیت بیش از 90 روز حساب کاربری شما توسط سیستم مسدود خواهد شد
 3. وبسایت زرین ورتس هیچگونه مسئولیتی بابت تاخیر یا لغو پرداخت در صورت وجود جنگ، بلایای طبیعی، شورش، اعتراض، مرگ... یا مسائلی که در کنترل ما نباشد ندارد و همه مسئولیت های مادی و معنوی از ما صلب می شود.
 4. وبسایت زرین ورتس دارای حق عوض کردن و یا تغییر قیمتها ،مزایا، قوانین ، پیشنهادات و تغییر قوانین عضویت را در هر لحظه بدون اطلاع قبلی داراست.
مقررات تبلیغات
 1. سرمایه گذار ، مدیر و، کارمندان ما هیچگونه مسئولیتی بابت نوع و کیفیت محصولات و یا خدمات تبلیغ شده در وب سایت را ندارند.
 2. آگهی های ثبت شده چه از لحاظ محتوای خود آگهی و چه عنوان بایستی همگام با شرع و عرف جامعه باشد و حاوی عناوین اجباری ،الفاظ رکیک ، قسم دادن و ... نباشد وگرنه آگهی حذف خواهد شد
 3. آگهی های حاوی کد های خارج شونده از آی فریم کلیک طلا و انتقال دهنده به سایت های دیگر به سرعت حذف می شوند.
مقررات واریز و برداشت
 1. پس از واریز وجه به وبسایت زرین ورتس دیگر امکان بازگشت به حساب و برگشتی زدن وجود ندارد چرا که تمامی وجوه واریز وارد چرخه سوددهی وبسایت  میشود.
 2. هیچ قانونی برای برداشت وجود ندارد.
 3. کارمزد برداشت صفر میباشد.
 4. حداقل برداشت 5 دلار و حداکثر برداشت آزاد است.
 5. وقفه زمانی بین برداشت ها نیست ، در طول یک روز میتوان چندین بار برداشت کرد.
 6. تمامی برداشتی ها نهاتا ظرف 3 روز کاری به حساب شما واریز خواهد شد.