لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 ptcmonitoring_ir $۱۰۰۳.۲۴
2 btcptc $۹۶۰.۵۶
3 hossein_mii $۹۳۲.۸۸
4 hamidii $۶۹۹.۵۶
5 kingptc $۶۴۱.۷۶
6 bigbary $۶۱۴.۹۸
7 ali_90c $۴۰۰.۶۸
8 nafas49 $۳۶۳.۸۹
9 alimohammad70 $۲۶۹.۳۱
10 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ ۱۴:۳۶:۵۴ $۵۰.۸۳ پرفکت مانی
2 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۱۴:۱۳:۴۳ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
3 nafas49 ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۱۴:۱۴:۰۰ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
4 nafas49 ۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۰۹:۵۱:۱۲ $۲۰.۱۳ پرفکت مانی
5 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۰۹:۵۰:۳۷ $۵۰.۹۱ پرفکت مانی
6 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۰۹:۵۱:۰۱ $۴۹.۸۴ پرفکت مانی
7 btcptc ۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۰۹:۵۰:۴۸ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
8 hamidii ۱۳۹۸-۱۰-۲۲ ۲۳:۰۱:۵۷ $۵۰.۳۸ پرفکت مانی
9 kingptc ۱۳۹۸-۱۰-۲۲ ۲۳:۰۱:۴۵ $۳۵.۴۷ پرفکت مانی
10 irwebsazan ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۱۱:۵۹ $۵.۰۱ پرفکت مانی
11 nafas49 ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۱۰:۳۵ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
12 alimohammad70 ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۱۰:۲۴ $۲۵.۷۴ پرفکت مانی
13 ali_90c ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۱۰:۰۶ $۴۰.۴۸ پرفکت مانی
14 kingptc ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۱۰:۱۶ $۵۰.۷۳ پرفکت مانی
15 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۰۲:۰۹:۵۲ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
16 hafezzz ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۲۳:۰۹:۰۸ $۱۰.۲۷ پرفکت مانی
17 bigbary ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۲۳:۰۸:۵۶ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
18 hamidii ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۲۳:۰۸:۴۷ $۳۴.۹۴ پرفکت مانی
19 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۲۳:۰۸:۳۹ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
20 btcptc ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۲۳:۰۸:۱۰ $۴۰.۳۱ پرفکت مانی
21 hafezzz ۱۳۹۸-۱۰-۰۶ ۰۱:۱۵:۲۰ $۱۰.۴۷ پرفکت مانی
22 alimohammad70 ۱۳۹۸-۱۰-۰۶ ۰۱:۱۵:۱۲ $۲۵.۶۳ پرفکت مانی
23 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۰-۰۶ ۰۱:۱۵:۰۵ $۳۰.۱۹ پرفکت مانی
24 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۰-۰۶ ۰۱:۱۴:۴۹ $۱۵.۹۷ پرفکت مانی
25 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۰-۰۶ ۰۱:۱۴:۵۷ $۱۵.۹۷ پرفکت مانی
26 bigbary ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ ۱۲:۳۰:۰۳ $۴۰.۲۶ پرفکت مانی
27 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ ۱۲:۲۹:۵۵ $۴۹.۵۱ پرفکت مانی
28 nafas49 ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ ۱۲:۲۹:۴۷ $۲۰.۹۳ پرفکت مانی
29 btcptc ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۱۱:۳۲:۵۷ $۴۱.۲۲ پرفکت مانی
30 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۱۱:۳۲:۴۶ $۴۸.۷۷ پرفکت مانی
31 ali5467 ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۰۹:۰۹:۱۴ $۵.۰۰ پرفکت مانی
32 kingptc ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۰۸:۲۱:۲۸ $۴۸.۸۷ پرفکت مانی
33 kingptc ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۰۸:۲۱:۴۱ $۴۸.۸۷ پرفکت مانی
34 hamidii ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۰۸:۲۱:۱۸ $۳۴.۷۶ پرفکت مانی
35 zar_ptc ۱۳۹۸-۰۹-۲۷ ۲۲:۲۸:۳۹ $۱۵.۸۷ پرفکت مانی
36 bigbary ۱۳۹۸-۰۹-۲۷ ۲۲:۲۸:۳۱ $۴۰.۵۴ پرفکت مانی
37 btcptc ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۰۱:۳۵:۵۲ $۴۱.۹۰ پرفکت مانی
38 hossein_mii ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۰۱:۳۵:۴۴ $۵۰.۸۷ پرفکت مانی
39 kingptc ۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۱۰:۲۹:۳۲ $۴۹.۷۶ پرفکت مانی
40 hamidii ۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۱۰:۲۹:۵۳ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
41 hamidii ۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۱۰:۲۹:۴۴ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
42 hafezzz ۱۳۹۸-۰۹-۲۰ ۱۷:۰۳:۵۸ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
43 ali_90c ۱۳۹۸-۰۹-۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
44 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۹-۲۰ ۱۷:۰۴:۰۵ $۵۰.۸۹ پرفکت مانی
45 nafas49 ۱۳۹۸-۰۹-۲۰ ۱۷:۰۳:۴۷ $۲۰.۲۳ پرفکت مانی
46 btcptc ۱۳۹۸-۰۹-۱۸ ۰۰:۴۵:۵۸ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
47 hossein_mii ۱۳۹۸-۰۹-۱۸ ۰۰:۴۵:۴۲ $۴۸.۲۱ پرفکت مانی
48 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۲:۰۳:۲۴ $۵۰.۱۰ پرفکت مانی
49 hamidii ۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۲:۰۳:۱۰ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
50 ahmad90 ۱۳۹۸-۰۸-۱۹ ۰۰:۲۶:۰۳ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی